המורה לספרות – אל גילי – ביום ההורים האחרון

לא אגיד לך שיש לך פוטנציאל… כל השטויות המורתיות האלו… אבל את ילדה מלאת…ספרות!

לא אגיד לך שיש לך פוטנציאל… כל השטויות המורתיות האלו… אבל את ילדה מלאת…ספרות!