WACOM

מבזק: קניתי לילדים WACOM , כי הם מציירים נורא יפה, ואני רוצה להשקיע בהם, כדי להכניס אותם לעסק. אנחנו משפחה מדיאוולית כזאת – שהילדים באיזה שהוא שלב מצטרפים לגילדה של ההורים. בסוף הם היו צריכים שניהם ביחד לחלץ את זה […]

מבזק: קניתי לילדים WACOM , כי הם מציירים נורא יפה, ואני רוצה להשקיע בהם, כדי להכניס אותם לעסק. אנחנו משפחה מדיאוולית כזאת – שהילדים באיזה שהוא שלב מצטרפים לגילדה של ההורים. בסוף הם היו צריכים שניהם ביחד לחלץ את זה ממני בכח, כי קודם אני רציתי לצייר: